Barnehageplass til ditt barn?

Frist for å søke barnehageplass var 1. mars 2017, men vi har ledig barnehageplass allerede nå! Vi har også ledige plasser fra 01.08.17, så det er bare å søke! Du kan søke barnehage plass til ditt barn ved å søke på Grimstad kommunes nettsider. Gå inn på Grimstad kommune. no

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehagene i Arendal, Grimstad og Froland er 1. mars.

Ønsker du å søke etter fristen er dette selvsagt mulig - ta da kontakt med barnehagen og spør om det er ledige plasser.

Trykk på linken og du kommer rett til Grimstad kommunes nettsider. https://grimstad.ist-asp.com/grimstadpub/login.htm