De største barna (3-5 år). Lek, læring og opplevelser.

I denne aldersgruppen skjer utviklingen så raskt! Vi legger til rette for læring og lek gjennom opplevelser ute og inne!

På Svanen er det 22 barn. Vi deler barna inn i grupper: De ulike gruppene har aktiviteter, turer og temaarbeid som er tilpasset alder og modning til barna. Førskolebarna er aktive med skoleforberedende aktiviteter og russeaktiviter (på våren).