De minste barna (1-2 år) - åling, krabbing, stabbing og løping!

Krabben er vår småbarnsavdeling som består av 12 barn.

Hos oss legger vi til rette for utfoldelse og opplevelser i lek og faste aktiviteter. Barna har stor boltreplass ute og inne. Det at vi har en egen Småbarnsavdelingen gir en ekstra trygghet og gjør oss enda mer kompetente til å se hvert enkelt barn. Når man er liten er det trygt med faste voksne, kjente lokaler og kjente barneansikter.

Hver morgen er barna i grupper eller går på tur i nærmiljøet. Etter dette er det måltid og sovetid. Etter sovingen er det samlingsstund og ute - og innelek.