Vennskap, felleskap og omsorg.

Vårt hovedmål i barnehagen er at hvert barn skal ha minst en venn!

Gjennomgående i
barnehageåret vil vi jobbe med vennskap, fellesskap og omsorg. Vi går fra ”Min
barnehage” til ”vår barnehage”, fra ”jeg” til ”vi”

Målet er at
hver enkelt kan oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være. Alle barn
skal føle seg verdsatt og sett. Samtidig vil vi lære barna ikke bare å tenke på
seg selv, men også tenke på andre. Slik sosialiseres barna. Vi bruker
fortellinger, sanger, rollespill og samtale. Og vi voksne ønsker å være bevisst
på vår rolle som modeller for barna.

Et mål vi
har i barnehagen og jobber mot er at hvert barn skal ha minst en venn.

”Barnehagen
skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og
deltakelse i barnehagens felleskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til
andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv
og sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens
verdigrunnlag”(Rammeplanen 2006:23)

Gjennom
hverdagsaktiviteter, lek, samlingsstunder og gruppene vil vi fokusere på
vennskap og fellesskap i barnehagen. Vi vil bruke rollespill, dukker og drama i
formidlingen av holdninger og verdier til barna. Barnets egenverdi og respekten
for hver enkelt står høyt. Vi vil bruke tid på verdien av å dele leker,
samarbeide, vente på tur og være gode mot hverandre.