Portveien kultur - og naturbarnehage

Blant bøkeskog og flotte strandområder finner du oss!

Portveien kultur - og naturbarnehage driver etter lov om barnehager med forskrifter og rammeplan og har særlige bestemmelser om livssynsformål. Barnehagen har en kristen profil og oppdrar etter de kristne verdiene og formidler sentrale kristne tradisjoner slik de kommer til syne ved de kristne høytidene. I samlingsstundene vil barna bli kjent med kristne barnesanger, bibelfortellinger og bønner.

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Hasla. Omgivelsene legger til rette for lek, utfoldelse og opplevelse. Satsningsområdene er kultur og natur.

Kultur: Barnehagen vil gi barna mulighet til å oppleve kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Vi vil bl.a. legge vekt på den kristne kulturarv, barnekultur, lokalkultur, litteratur, eventyr, barnebokforfattere og musikk.

Natur: Barnehagen ligger fint til med flotte turområder i gangavstand, som for eksempel: Sømstranda, Hasseltangen, Utsikten, Svanesjøen(Ruagerkilen) og Kvennebekken.