Tilvenningsbrev til deg som er ny i barnehagen

For at barnehagestarten skal bli god for ditt barn, så har vi et skriv om den første tiden i barnehagen. Vi vil at barnehagestarten skal bli bra for ditt barn. Vi vektlegger høyt samarbeid med dere foresatte.